[ WYNIK ]

Jeżeli zaakceptowany jest określony koncept, lub jest decyzja na rozwijanie określonej ścieżki z pierwszej prezentacji, zawsze zakładane są pewne modyfikacje w kolejnych krokach, doprecyzowanie konceptu na podstawie feedbacku od klienta. Jeżeli wybór będzie oczywisty, zostanie już kontynuowanie pracy nad kompletną identyfikacją, a w zależności od ustaleń, księgą znaku i innymi pokrewnymi projektami.
Podsumowując, tym co charakteryzuje każdy projekt, to koncentracja na tym, by przyszła implementacja logo i wszystkich wynikowych elementów identyfikacji, była prosta i bezproblemowa. Przy wielu nośnikach reklamowych, wielu ograniczeniach druku i Internetu, wielu rozmiarach prezentacji, zawsze będą nowe wyzwania. Natomiast od tego jak przemyślany i spójny będzie cały system identyfikacji wizualnej, będzie zależało to czy nie dołożymy czasu i zasobów m.in. w kolejne przeprojektowania całości.