Start

“RECOGNIZING THE NEED IS THE PRIMARY CONDITION FOR DESIGN.” “ROZPOZNANIE POTRZEBY JEST NAJWAŻNIEJSZYM WARUNKIEM POWSTANIA PROJEKTU.” — Charles Eames “WHENEVER SOMETHING IS ENGINEERED AS COMPLEX, IT IS DESIGNED TO KEEP YOU SIMPLE.” “NAWET GDY COŚ JEST WDROŻONE JAKO ZŁOŻONE, JEST PROJEKTOWANE PO TO BY UPROŚCIĆ CI ŻYCIE” — Richard Diaz “BEAUTY OF STYLE AND HARMONY AND GRACE AND GOOD RHYTHM DEPEND ON SIMPLICITY.” “PIĘKNO STYLU I HARMONIA, I ELEGANCJA, I RYTM, WYNIKAJĄ Z PROSTOTY.” — Platon "ONE CAN ATEAL IDEAS, BUT NO ONE CAN STEAL EXECUTION OR PASSION." "POMYSŁY MOŻNA UKRAŚĆ, ALE WYKONANIA I PASJI JUŻ NIE." — Tim Ferriss “SIMPLICITY IS THE ULTIMATE SOPHISTICATION.” “PROSTOTA JEST SZCZYTEM WYRAFINOWANIA.” — Leonardo da Vinci "DESIGN IS NOT JUST WHAT IT LOOKS LIKE AND FEELS LIKE. DESIGN IS HOW IT WORKS." "PROJEKT TO NIE TYLKO JAK TO WYGLĄDA, PROJEKT JEST JAK TO DZIAŁA." — Steve Jobs

STUDIO PROSTE LOGO

Logo to podstawowy elementem identyfikacji wizualnej.
Jest symbolem, zapisem typograficznym, lub ich kombinacją, personifikującym dany podmiot, produkt lub usługę.

Stosowane konsekwentnie i spójnie, zgodnie z ustalonymi zasadami, zdefiniowanymi stylami, kolorystyce, stanowi kamień węgielny całej identyfikacji wizualnej.

TWOJE LOGO - PROCES

Każdy projekt to nowe wyzwanie i odrębny proces. Obierane są odmienne cele i priorytety. Zawsze wymagane jest indywidualne spojrzenie na całość.

Zazwyczaj jednak możemy określić zbliżoną ścieżkę postępowania:

•  OPRACOWANIE SPECYFIKACJI PROJEKTU / BRIEF  •  PRACA KONCEPCYJNA / RESEARCH  •  PRACA KREATYWNA / WIZUALIZACJE •  KONCEPTY WSTĘPNE / PREZENTACJA   •  SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ / BRAND BOOK  •  PRZYGOTOWANIE PLIKÓW WYJŚCIOWYCH •  PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

NA BLOGU