+48 691 517 346

Start

DLACZEGO PROSTE LOGO?

PROSTE LOGO – kreatywne studio specjalizujące się w komunikacji wizualnej. Proste Logo tworzy kreacje graficzne, które zapadają w pamięć.

Rozwiązania te łączą znajomość mediów reklamowych, Internetu, druku, definiując najbardziej efektywne działania – krok po kroku, w celu zbudowania spójnego profilu marki.

W ofercie: Projektowanie graficzne, Identyfikacja wizualna, Strony internetowe,  ilustracja wektorowa, Ikony, i wiele więcej…

JAKIE SĄ KORZYŚCI WSPÓŁPRACY Z PROSTELOGO.PL?

W skrócie: Logo jest symbolem, zapisem typograficznym, lub ich kombinacją, personifikujące dany podmiot, produkt lub usługę.

Stosowane konsekwentnie i spójnie, zgodnie z ustalonymi zasadami, zdefiniowanymi stylami, fontami, określonej kolorystyce, stanowi kamień węgielny całej identyfikacji wizualnej.

Stworzenie znaku Logo oraz zbudowanie odpowiedniej i trafnej Identyfikacji przyniesie Firmie bezpośrednie korzyści finansowe. Po pierwsze pozwoli na łatwe i spójne wdrażanie kampanii reklamowych w wielu mediach, jak i przełoży się na skuteczność tych komunikatów.

REFERENCJE

TWOJE LOGO - KROK PO KROKU

Każdy projekt to nowe wyzwanie i indywidualny proces. Obierane są niekiedy różne cele i priorytety. Zawsze wymagane jest indywidualne spojrzenie na całość.

Zazwyczaj jednak możemy określić zbliżoną ścieżkę postępowania, krok po kroku (kliknij by rozwinąć):

OPRACOWANIE SPECYFIKACJI PROJEKTU / BRIEF

Na podstawie ankiety tworzymy podstawowy dokument zawierający zestaw informacji użytecznych, niezbędnych w procesie tworzenia spójnej identyfikacji wizualnej.

Należy ustalić wszelkie informacje o firmie / projekcie / marce, ustalić podstawowe cele marketingowe, grupy docelowe, profile i wszelkie dane potrzebne do stworzenia specyfikacji projektu.

Etap pierwszy i podstawowy – kamień milowy całego projektu.

PRACA KONCEPCYJNA / RESEARCH

Dysponując konkretną specyfikacją projektową, przechodzimy do analizy wszelkich możliwych dróg postępowań, adekwatnych dla każdego osobnego projektu.

PROSTE LOGO wyprowadza proces projektowania ponad standard i rutynę. Wychodzimy poza estetykę i formę, patrzymy na przesłanie, oddziaływanie i funkcjonowanie znaku na rynku.

PRACA KREATYWNA / WIZUALIZACJE

Po skrystalizowaniu się konkretnych wyników, podczas gruntownych i wyczerpujących poszukiwań, tworzymy się kilka unikalnych ścieżek projektowych. Każda inną ścieżką obrazuje wstępne założenia i komunikuje daną treść wizualizując logo projekt.

Efektem pracy koncepcyjnej są formy wizualne. Od szkiców koncepcyjnych, wizualizacji, po wstępny logo projekt. Podczas procesu kreatywnego, koncepty przybierają formę cyfrową – wektory.

KONKRETNE KONCEPTY WSTĘPNE / PREZENTACJA

To jak szeroka ma być prezentacja określamy na początku, często jest to element wyceny. Zwykle jest to od trzech do sześciu odrębnych konceptów.

Wizualizowane i opisane koncepcje prezentowane są w przystępnej formie, zwykle w czerni i bieli.

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ / KSIĘGA ZNAKU

Po to by móc prowadzić kampanie reklamowe skutecznie, od początku konsekwentnie utrwalać spójny wizerunek marki, będziesz potrzebował tzw. Księgi Znaku.

Z uwagi na wielość płaszczyzn reklamy, możliwości technologii, Internetu – logo – choć elementem podstawowym, jest dopiero początkiem budowania świadomości marki.
Potrzebujesz konkretnych informacji dot. kolorystyki, fontów, alternatywnych wersjach znaku, obszarów ochronnych, zasad jego aplikacji, działaniach zabronionych itp.

Są to również gotowe wzory materiałów reklamowych i druków akcydensowych.

Oferujemy Ci kompleksowe przygotowanie spójnego systemu identyfikacji wizualnej, który wdrożysz natychmiast w tym zakresie, którego potrzebujesz.

DOSTARCZENIE PROFESJONALNEGO ZESTAWU PLIKÓW

Finalnie dostajesz zestaw wszelkich plików standardowo CMYK i RGB oraz PANTONE. Logo oczywiście w wektorach, a na życzenie dostaniesz niestandardowy format, który potrzebujesz.
Wszystko po to, żebyś mógł od razu wdrożyć identyfikację, i zacząć kampanię reklamową.

PRZEKAZANIE PROJEKTU / LOGO / 100% COPYRIGHTS

Ostatnim krokiem jest sfinalizowanie logo projektu, oraz cesja praw majątkowych do stworzonego logotypu zgodnie z umową.

Otrzymujesz wszelkie materiały, pliki wynikowe, opcjonalnie Księgę Znaku. Uzyskujesz pełne prawo do zarządzania projektem.