Start

“RECOGNIZING THE NEED IS THE PRIMARY CONDITION FOR DESIGN.” “ROZPOZNANIE POTRZEBY JEST NAJWAŻNIEJSZYM WARUNKIEM POWSTANIA PROJEKTU.” — Charles Eames “WHENEVER SOMETHING IS ENGINEERED AS COMPLEX, IT IS DESIGNED TO KEEP YOU SIMPLE.” “NAWET GDY COŚ JEST WDROŻONE JAKO ZŁOŻONE, JEST PROJEKTOWANE PO TO BY UPROŚCIĆ CI ŻYCIE” — Richard Diaz “BEAUTY OF STYLE AND HARMONY AND GRACE AND GOOD RHYTHM DEPEND ON SIMPLICITY.” “PIĘKNO STYLU I HARMONIA, I ELEGANCJA, I RYTM, WYNIKAJĄ Z PROSTOTY.” — Platon "ONE CAN ATEAL IDEAS, BUT NO ONE CAN STEAL EXECUTION OR PASSION." "POMYSŁY MOŻNA UKRAŚĆ, ALE WYKONANIA I PASJI JUŻ NIE." — Tim Ferriss “SIMPLICITY IS THE ULTIMATE SOPHISTICATION.” “PROSTOTA JEST SZCZYTEM WYRAFINOWANIA.” — Leonardo da Vinci "DESIGN IS NOT JUST WHAT IT LOOKS LIKE AND FEELS LIKE. DESIGN IS HOW IT WORKS." "PROJEKT TO NIE TYLKO JAK TO WYGLĄDA, PROJEKT JEST JAK TO DZIAŁA." — Steve Jobs

STUDIO PROSTE LOGO

PROSTE LOGO – kreatywne studio graficzne specjalizujące się w komunikacji wizualnej.

W ofercie:  Logo / Identyfikacja wizualna / Projektowanie graficzne / Ilustracja / Typografia / Strony WWW

CZY LOGO MA KLUCZOWE ZNACZENIE?

Logo to podstawowy elementem identyfikacji wizualnej.
Jest symbolem, zapisem typograficznym, lub ich kombinacją, personifikującym dany podmiot, produkt lub usługę.

Stosowane konsekwentnie i spójnie, zgodnie z ustalonymi zasadami, zdefiniowanymi stylami, kolorystyce, stanowi kamień węgielny całej identyfikacji wizualnej.

TWOJE LOGO - PROCES

Każdy projekt to nowe wyzwanie i odrębny proces. Obierane są odmienne cele i priorytety. Zawsze wymagane jest indywidualne spojrzenie na całość.

Zazwyczaj jednak możemy określić zbliżoną ścieżkę postępowania (kliknij by rozwinąć):

OPRACOWANIE SPECYFIKACJI PROJEKTU / BRIEF

Na podstawie ankiety tworzony jest podstawowy dokument zawierający zestaw informacji, niezbędnych w procesie tworzenia spójnej identyfikacji wizualnej.

Należy zebrać wszelkie informacje o firmie / projekcie / marce, ustalić podstawowe cele marketingowe, grupy docelowe, profile i wszelkie dane potrzebne do stworzenia specyfikacji projektu.

PRACA KONCEPCYJNA / RESEARCH

Dysponując konkretną specyfikacją, przechodzimy do analizy możliwych ścieżek postępowań, adekwatnych dla każdego osobnego projektu.

Ważne jest by wynieść proces projektowania ponad standard i rutynę. Na tym etapie należy wyjść poza formę, zobaczyć przesłanie, siłę oddziaływania i skutki funkcjonowania znaku na rynku.

PRACA KREATYWNA / WIZUALIZACJE

Po skrystalizowaniu się konkretnych idei, tworzy się kilka unikalnych ścieżek projektowych. Każda ścieżka jest wynikiem odmiennych założeń i wizualizuje daną treść w odmienny sposób.

Efektem pracy koncepcyjnej są formy wizualne. Na tym etapie pracy kreatywnej, koncepty przybierają formę cyfrową / grafiki wektorowej.

KONKRETNE KONCEPTY WSTĘPNE / PREZENTACJA

To jak szeroka ma być prezentacja określone jest na wstępie, m.in. jako element wyceny. Zwykle jest 3-6 odrębnych konceptów. Najczęściej prezentowane są jednak dodatkowe koncepty bez dodatkowej opłaty. Priorytetem jest końcowy poziom pracy i tym samym zadowolenie klienta.

Zwizualizowane i opisane koncepcje, prezentowane są w formie przystępnej prezentacji.

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ / KSIĘGA ZNAKU

Dla skutecznych kampanii reklamowych, po to by od samego początku utrwalać, konsekwentnie i w sposób spójny wizerunek marki, będziesz potrzebował tzw. ‚księgi znaku’.

Z uwagi na wielość nośników reklamowych, rozwoju technologii, Internetu, znak logo, podstawa identyfikacji, jest dopiero początkiem budowania świadomości marki.
Potrzebujesz konkretnych informacji dot. kolorystyki, fontów, alternatywnych wersjach znaku, obszarów ochronnych, zasad aplikacji etc. Jak również gotowych szablonów materiałów reklamowych, druków firmowych.

DOSTARCZENIE PROFESJONALNEGO ZESTAWU PLIKÓW

Finalnie dostajesz zestaw wszelkich plików standardowo CMYK i RGB. Logo w plikach grafiki wektorowej, a na życzenie każdy niestandardowy format, który potrzebujesz.
Wszystko po to, żebyś mógł od razu posługiwać się znakiem logo.

PRZEKAZANIE PROJEKTU / PRAWA MAJĄTKOWE

Ostatnim krokiem jest sfinalizowanie logo projektu, oraz cesja praw majątkowych do stworzonego logotypu.

Otrzymujesz wszelkie materiały, pliki wynikowe, opcjonalnie Księgę Znaku. Uzyskujesz pełne prawo majątkowe do projektów.

NA BLOGU