Start

"PROJEKT TO NIE TYLKO JAK TO WYGLĄDA, PROJEKT JEST JAK TO DZIAŁA."

STUDIO PROSTE LOGO

Logo to podstawowy elementem identyfikacji wizualnej.
Jest symbolem, zapisem typograficznym, lub ich kombinacją, personifikującym dany podmiot, produkt lub usługę.

Stosowane konsekwentnie i spójnie, zgodnie z ustalonymi zasadami, zdefiniowanymi stylami, kolorystyce, stanowi kamień węgielny całej identyfikacji wizualnej.

PORTFOLIO - KLIKNIJ BY ZOBACZYĆ SZCZEGÓŁY

TWOJE LOGO - PROCES

Każdy projekt to nowe wyzwanie i odrębny proces. Obierane są odmienne cele i priorytety. Zawsze wymagane jest indywidualne spojrzenie na całość.

Zazwyczaj jednak możemy określić zbliżoną ścieżkę postępowania:

•  OPRACOWANIE SPECYFIKACJI PROJEKTU / BRIEF  •  PRACA KONCEPCYJNA / RESEARCH  •  PRACA KREATYWNA / WIZUALIZACJE •  KONCEPTY WSTĘPNE / PREZENTACJA   •  SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ / BRAND BOOK  •  PRZYGOTOWANIE PLIKÓW WYJŚCIOWYCH •  PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

NA BLOGU