Start

PROSTE LOGO STUDIO

Logo / Identyfikacja wizualna / Projektowanie graficzne / Ilustracja / Typografia / Projektowanie WWW

TWOJE LOGO - PROCES

Każdy projekt to nowe wyzwanie i odrębny proces. Obierane są odmienne cele i priorytety. Zawsze wymagane jest indywidualne spojrzenie na całość. Zazwyczaj jednak można określić zbliżoną ścieżkę postępowania:

•  OPRACOWANIE SPECYFIKACJI PROJEKTU / BRIEF  •  PRACA KONCEPCYJNA / RESEARCH  •  PRACA KREATYWNA / WIZUALIZACJE •  KONCEPTY WSTĘPNE / PREZENTACJA   •  SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ / BRAND BOOK  •  PRZYGOTOWANIE PLIKÓW WYJŚCIOWYCH •  PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

NA BLOGU