Start

DLACZEGO STWORZENIE LOGO JEST TAK ISTOTNE?

Logo jest ważnym elementem marki. To ono jest twarzą Twojej firmy i jest używane w wielu miejscach, w których Twoi klienci mogą Cię zobaczyć. Logo pomaga w budowaniu rozpoznawalności i wywołuje skojarzenia z Twoim produktem lub usługą. Jest to ważne, ponieważ pozwala Twojej firmie wyróżnić się na rynku i przyciągnąć klientów. Dobrze zaprojektowane logo jest również skutecznym narzędziem marketingowym, ponieważ sprawia, że Twoja marka jest zapamiętywana i rozpoznawalna.

TWOJE LOGO -KROK PO KROKU

Każdy projekt to nowe wyzwanie i odrębny proces. Obierane są odmienne cele i priorytety. Zawsze wymagane jest indywidualne spojrzenie na całość. Zazwyczaj jednak można określić zbliżoną ścieżkę postępowania:

•  OPRACOWANIE SPECYFIKACJI PROJEKTU / BRIEF  •  PRACA KONCEPCYJNA / RESEARCH  •  PRACA KREATYWNA / WIZUALIZACJE •  KONCEPTY WSTĘPNE / PREZENTACJA   •  SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ / BRAND BOOK  •  PRZYGOTOWANIE PLIKÓW WYJŚCIOWYCH •  PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

NA BLOGU

ZNAJDŹ NAS NA...

Nasze prace są dostrzegane i wyróżniane!