„Prace wykonane przez PROSTE LOGO są profesjonalne, estetyczne i co najważniejsze wykonane zgodnie z zaleceniami i oczekiwaniami przedstawionymi w początkowej fazie zlecenia. Na szczególne uznanie zasługuje wykazanie się inicjatywą i zaprezentowanie wielu możliwych kierunków rozwoju na kolejnych etapach projektu.” M. Szymaniuk